สินเชื่อ

ธนาคารกรุงไทย ปล่อยกู้สำหรับอาชีพอิสระ 1 ล้าน ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ ไม่ต้องค้ำประกัน

อีกหนึ่งสินเชื่อ เงินให้กู้ยืม ที่ถูกใจคนที่กำลังต้องการเงินด่วนในตอนนี้ สามารถกู้เงินได้ทั้งสำหรับประชาชนทั่วไป และผู้ประกอบการรายย่อย ธนาคารกรุงไทยออกสินเชื่อที่มีชื่อว่า “กรุงไทย Smart Money” ให้ทุกคนได้ขอ “เงินกู้” ในวงเงินสูงสุดถึง 1 ล้านบาทกันเลยทีเดียว ที่น่าสนใจที่สุดคือ ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ และไม่ต้องใช้คนค้ำประกันอีกด้วย
จุดเด่นเงินกู้กรุงไทย Smart Money

 • ทั้งพนักงานประจำ และผู้ประกอบการรายย่อย สามารถกู้เงินได้ง่ายๆ
 • กู้เงินสูงสุดได้ 5 เท่าของรายได้ สูงสุดไม่เกิน 1 ล้าน
 • ไม่มีบัญชีเงินเดือนกรุงไทย ก็กู้ยืมเงินได้
 • ไม่ต้องมีหลักประกัน หรือคนค้ำประกัน การยื่นขอสินเชื่อ

วงเงินให้กู้ยืม

 • สูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ แต่ไม่เกิน 1 ล้าน บาท
 • ผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อย ให้กู้สูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ และไม่เกิน 5 แสนบาท
อัตราดอกเบี้ย

 • ผู้ที่ที่มีรายได้ประจํา คิดอัตราดอกเบี้ย 20% ต่อปี
 • ผู้ประกอบการรายย่อย คิดอัตราดอกเบี้ย 22% ต่อปี

คุณสมบัติผู้กู้ยืมเงิน

 • บุคคลทั่วไป ที่มีรายได้ 30,000 บาทขึ้นไป และมีอายุงาน 1 ปี ขึ้นไป
 • เจ้าของร้านค้ารายย่อย มีรายได้ 30,000 บาท ขึ้นไป เปิดร้านมา 2 ปี ขึ้นไป
 • ไม่มีประวัติเสียหาย ทางด้านการเงิน และไม่มีหนี้สิน ล้นพ้นตัว
 • ไม่ต้องมีบัญชีเงินเดือนผ่านกรุงไทย ก็ยื่นกู้ได้
เอกสาร

 • ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ผู้ขอกู้ 1 ชุด
 • ใช้สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้ขอกู้ 1 ชุด
 • บัตรประจำตัวพนักงาน ผู้ขอกู้ (หากมี)
 • หนังสือรับรองรายได้ หรือสลิปเงินเดือน ที่เชื่อถือได้

Statement

 • ใช้ Statement ย้อนหลัง 3 เดือน สำหรับบุคคลทั่วไป ที่มีรายได้ประจำ
 • ใช้ Statement การดำเนินธุรกิจ 1 ปี หรือสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน (หากมี) หรือสำเนาทะเบียนการค้า (หากมี) สำหรับเจ้าของร้านค้ารายย่อยทั่วไป

ผู้ที่สนใจขอสินเชื่อ

 • เพียงมีรายได้ 30,000 บาทขึ้นไป สามารถขอ”สินเชื่อกรุงไทย Smart Money” ได้ที่ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา Call Center โทร. 02 111 1111