สินเชื่อ

GSB ออมสิน ให้ยืม 300, 000 ลงทะเบียนก่อน รับเงินก่อน

ข่าวดีมากอีกแล้ว สินเชื่อ เงินให้กู้ยืม จากธนาคารออมสิน ในชื่อว่า สินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์ ให้กู้เงินได้ 300,000บาท ให้ทุกคนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่ ด้วยสินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์ ที่ออกเเบบมาเพื่อรองรับความต้องการทุกประเภท ไม่ว่าจะท่องเที่ยว ซื้อรถ หรือเป็นค่ารักษาพยาบาล ก็ขอเงินกู้ได้เเบบง่ายๆ รายละเอียดและวิธีการสมัคมีอะไรบ้าง วเราไปดูกันได้เลย
จุดเด่นสินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์

 • ให้กู้เงิน เพื่อใช้ในการอุปโภค เเละการบริโภค
 • ให้กู้เงิน เพื่อใช้ไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงิน ที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อการอุปโภค เเละการบริโภค
 • ให้กู้เงิน เพื่อใช้ประกอบอาชีพ ที่ไม่ใช่การลงทุน เพื่อการประกอบธุรกิจ

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

 • บุคคลธรรมดา ที่มีสัญชาติไทย
 • มีอาชีพ และมีรายได้ ที่แน่นอน
 • มีอายุ 20 ปี และเมื่อรวมอายุผู้กู้ กับระยะเวลาชำระเงินคืน ต้องไม่เกิน 65 ปี
อัตราดอกเบี้ย

 • ให้เป็นไปตามที่ทางธนาคารได้กำหนดไว้

รายละเอียดสินเชื่อ

 • ในกรณีที่ใช้บุคคล ค้ำประกัน ให้กู้ยืมเงินได้รายละไม่เกิน 300,000 บาท
 • ในกรณีที่ใช้หลักทรัพย์ ค้ำประกัน ให้กู้ยืมเงินได้รายละไม่เกิน 10,000,000 บาท

ในกรณีที่ใช้หลักทรัพย์ ค้ำประกัน มีเกณฑ์ ดังนี้

 • กู้ยืมเงินได้ ไม่เกิน 90% ของราคา การประเมิน หลักทรัพย์ และ ที่ดิน พร้อมอาคาร
 • กู้ยืมเงินได้ ไม่เกิน 85% ของราคา การประเมินห้องชุด
 • กู้ยืมเงินได้ ไม่เกิน 80% ของราคา การประเมินที่ดิน
ระยะเวลาชำระเงินกู้คืนธนาคาร

 • ชำระคืนได้ไม่เกิน 25 ปี นับตั้งแต่เดือนแรก ที่ชำระเงินตามสัญญา ดังนี้
 • กู้ยืมเงินไม่เกิน 300,000 บาท ชำระคืนไม่เกิน 7 ปี
 • กู้ยืมเงิน เกิน 300,000 บาท ชำระคืนไม่เกิน 25 ปี

ผู้ที่สนใจ

 • ผู้ที่สนใจสินเชื่อ ไทรทองอเนกประสงค์ สามารถติดต่อขอสินเชื่อได้ที่ ธนาคารออมสิน ทุกสาขา